vong tiện

Tố hồi 13

Tố hồi 13 "A nương!" Vừa thấy đến giang yếm ly, kim lăng lập tức đánh móc sau gáy. "Là Như Lan a, sao ngươi lại tới đây?" Giang yếm ly nhìn đã còn cao hơn tự mình con trai của , cười nói. "Là cậu mang chúng ta tới, nói là có việc, a… Continue reading Tố hồi 13

vong tiện

Tố hồi 12

Tố hồi 12 Không biết vì cái gì, lam hồi đối thiếu niên ở trước mắt có một loại không hiểu quen thuộc cảm, sững sờ địa vươn tay, lam tư truy cũng vào lúc này đã đi tới, nâng dậy lam hồi, đối người nọ hành lễ nói: "Kiến quá Thanh Huy đạo nhân."… Continue reading Tố hồi 12

hi dao

(Hi Dao) Linh hồn

Linh hồn 【ABO thiết định  đoản thiên Hi Dao 】Linh hồn           ABO quân đội bối cảnh nhị thiết           Dao O trang A lam A           Thời gian mang thai thiết định, chú ý phòng tránh lôi           Là nhỏ ngọt bánh cũng là tiết kiệm           Bởi vì này thứ điểm ngạnh tiểu… Continue reading (Hi Dao) Linh hồn